Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem:

Taylored Deutschland GmbH
Zarejestrowany adres: Pariser Strasse 1, D 10719 Berlin
Rejestr Handlowy: AG Berlin Charlottenburg HRB 209283 B
Numer VAT: DE325617941
Członek Izby Handlowo-Przemysłowej w Berlinie (IHK Berlin)
Dyrektor Zarządzający: Thomas Schneider
Telefon: +49 30 31809725
Email: info@taylored.de

Taylored Cooperation Management OÜ
Zarejestrowany adres: Lõõtsa 5, EST 11415 Tallinn, Estonia
Rejestr Handlowy: 12909543
Numer VAT: EE101821625
Członek Izby Handlowo-Przemysłowej w Estonii (KODA)
Dyrektor Zarządzający: Thomas Schneiderr
Telefon: +372 633 1563
Email: info@taylored.ee

Taylored jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unii Europejskiej (EUTM) w EUIPO pod numerem znaku towarowego 015920341.

Ograniczenie odpowiedzialności za treści wewnętrzne

Informacje zawarte na tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje są dostarczane przez spółkę Taylored Cooperation Management OÜ i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na witrynie w dowolnym celu.

Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem na własne ryzyko.
Zawartość naszej witryny została opracowana z najwyższą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub dokładność którejkolwiek ze stron.

Jako dostawcy usług ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednak my, dostawcy usług, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania zewnętrznych informacji dostarczanych lub przechowywanych na naszej stronie internetowej. Gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy przedmiotową treść. Wszelką odpowiedzialność w tej sprawie można przyjąć dopiero od momentu, w którym dowiemy się o naruszeniu.

Ograniczenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Nasza witryna internetowa zawiera odnośniki do witryn internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Ponieważ zawartość tych witryn nie jest pod naszą kontrolą, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne. We wszystkich przypadkach dostawca informacji na połączonych stronach internetowych jest odpowiedzialny za treść i dokładność dostarczonych informacji. W momencie, w którym linki zostały umieszczone, żadne naruszenie prawa nie było dla nas rozpoznawalne. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy dany link.

Prawa autorskie

Treści i dzieła opublikowane na tej witrynie podlegają prawu autorskiemu Estonii. Wszelkie powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymagają uprzedniej pisemnej zgody danego autora lub autorów.

Ochrona danych

Odwiedzenie naszej witryny może spowodować przechowywanie na naszym serwerze informacji o dostępie (data, godzina, strona odwiedzona). Nie oznacza to żadnej analizy danych osobowych (np. imienia, adresu lub adresu e-mail). Jeśli gromadzone są dane osobowe, odbywa się to tylko w możliwym zakresie za uprzednią zgodą użytkownika strony internetowej. Jakiekolwiek przekazywanie danych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika jest zabronione.
Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że transmisja danych przez Internet (np. pocztą elektroniczną) może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego niemożliwe jest całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takich luk w zabezpieczeniach.

Wykorzystywanie przez osoby trzecie wszystkich opublikowanych danych kontaktowych do celów reklamowych jest wyraźnie wykluczone. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesłania informacji reklamowych; np. za pośrednictwem spamu.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, straty lub szkody pośrednie lub wtórne, lub wszelkie straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej witryny.

Za pośrednictwem tej witryny możesz łączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są pod kontrolą Taylored Cooperation Management OÜ. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecenie lub poparcie wyrażonych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby witryna działała sprawnie. Spółka Taylored Cooperation Management OÜ nie ponosi ani nie będzie ponosić jednak odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.