Konfidencialitātes politika

Ja jums ir kādas bažas vai jautājumi par mūsu privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums vietnē:

Taylored Deutschland GmbH
Juridiskā adrese: Pariser Strasse 1, D 10719 Berlin
Reģistrācijas numurs: AG Berlin Charlottenburg HRB 209283 B
PVN maksātāja identifikācijas numurs: DE325617941
Berlīnes Tirdzniecības un rūpniecības kameras (IHK Berlin) loceklis
Biznesa konsultāciju, ekonomikas veicināšanas un pētniecības institūta (IBWF) loceklis
Ģenerāldirektors: Tomass Šneiders (Thomas Schneider)
Tālrunis: +49 30 31809725
E-pasts: info@taylored.de

Taylored Cooperation Management OÜ
Juridiskā adrese: Lõõtsa 5, EST 11415 Tallinn, Igaunija
Reģistrācijas numurs: 12909543
PVN maksātāja identifikācijas numurs: EE101821625
Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis (KODA)
Ģenerāldirektors: Tomass Šneiders (Thomas Schneider)
Tālrunis: +372 633 1563
E-pasts: info@taylored.ee

Taylored ir reģistrēta Eiropas Savienības preču zīme (EUTM) EUIPO ar preču zīmes numuru 015920341

Atbildības par iekšējo saturu ierobežojums

Šīs tīmekļa vietnes saturs ir paredzēts tikai vispārīgai informēšanai. Informāciju sniedz „Taylored Cooperation Management OÜ”, un, kaut gan mēs cenšamies nodrošināt informācijas atjaunināšanu un pareizumu, mēs nesniedzam nekādus tiešus vai iedomājamus apgalvojumus vai garantijas par pilnīgumu, precizitāti, drošumu, piemērotību vai pieejamību saistībā ar tīmekļa vietni vai tajā jebkādā nolūkā iekļauto informāciju, produktiem, pakalpojumiem vai saistītajiem attēliem. Tāpēc jebkāda paļaušanās uz šādu informāciju ir jūsu pašu atbildība.

Mūsu tīmekļa vietnes saturs ir sastādīts ar maksimālu rūpību un atbilstoši mūsu zināšanām. Tomēr mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkuras lapas aktualitāti, pilnīgumu vai precizitāti.
Būdami pakalpojumu sniedzēji, mēs atbildam par savu saturu šajās lapās saskaņā ar vispārīgajiem normatīvajiem aktiem. Mums, pakalpojumu sniedzējiem, nav pienākuma uzraudzīt mūsu tīmekļa vietnē izvietoto vai uzglabāto ārējo informāciju. Tiklīdz mēs uzzināsim par noteiktu likumpārkāpumu, mēs nekavējoties izdzēsīsim attiecīgo saturu. Jebkāda ar to saistītā atbildība var rasties tikai no brīža, kad mēs esam uzzinājuši par pārkāpumu.

Atbildības par ārējām saitēm ierobežojums

Mūsu tīmekļa vietne satur saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm (ārējās saites). Tā kā mēs nekontrolējam šo tīmekļa vietņu saturu, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu ārējo saturu. Visos gadījumos saistīto tīmekļa vietņu informācijas sniedzējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas saturu un precizitāti. Šo saišu ievietošanas brīdī mums nebija zināmi nekādi likumpārkāpumi. Tiklīdz mēs uzzināsim par likumpārkāpumu, mēs nekavējoties izdzēsīsim attiecīgo saiti.

Autortiesības

Šajā vietnē publicēto saturu un darbus regulē Igaunijas autortiesību likumi. Jebkādai pavairošanai, apstrādei, izplatīšanai vai jebkāda veida izmantošanai ārpus sfēras, ko regulē autortiesību likumi, ir nepieciešama attiecīgā(-o) autora(-u) iepriekšēja rakstiska piekrišana.

Datu aizsardzība

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mūsu serverī var tikt saglabāti piekļuves dati (datums, laiks, apmeklētā lapa). Tas nenozīmē nekādu personas datu (piemēram, vārds un uzvārds, adrese vai e-pasta adrese) analīzi. Ja tiek savākti personas dati, ciktāl tas ir iespējams, tas notiek tikai ar tīmekļa vietnes lietotāja iepriekšēju piekrišanu. Netiek veikta nekāda datu pārsūtīšana trešajām pusēm bez lietotāja tiešas piekrišanas.

Mēs īpaši norādām, ka jebkāda datu pārraide internetā (piemēram, pa e-pastu) var ietvert drošības ievainojamības. Tāpēc nav iespējama datu pilnīga aizsardzība pret trešo pušu piekļuvi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies no šādām drošības ievainojamībām.

Visas publicētās kontaktinformācijas trešo pušu lietošana reklāmas nolūkā ir tieši izslēgta. Mēs paturam tiesības veikt juridiskas darbības pret reklāmas informācijas nelūgtu sūtīšanu, piemēram, ar surogātpastu.

Mēs nekādā veidā neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, tostarp bez ierobežojumiem par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, vai jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu no datu zuduma vai negūtās peļņas, kas radušies no šīs tīmekļa vietnes lietošanas vai saistībā ar to.

Izmantojot šo tīmekļa vietni, varat saistīties ar citām tīmekļa vietnēm, kuras nav „Taylored Cooperation Management OÜ” pārvaldībā. Mēs nekontrolējam šo tīmekļa vietņu būtību, saturu un pieejamību. Jebkādu saišu iekļaušana nenozīmē tajās pausto uzskatu ieteikumu vai apstiprinājumu.

Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai tīmekļa vietne darbotos bez problēmām. Tomēr „Taylored Cooperation Management OÜ” neuzņemas atbildību par tīmekļa vietnes īslaicīgu nepieejamību ārpus mūsu varas esošu tehnisku iemeslu dēļ.